Info voor digitale-revalidatie in tijden van Corona!

Image

Sommige patiënten zijn op dit moment aan het herstellen van hun operatie aan hun knie of heup. De Covid-19 pandemie en de verschillende maatregelen die genomen werden om besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben verstrekkende gevolgen voor de hele bevolking maar ook zeker voor U als patiënt. Als patiënt herstellende van een operatie raden we u aan om deze maatregelen nauwgezet op te volgen en zoveel mogelijk thuis te blijven!

Ook Axxon, de beroepsorganisatie van kinesitherapeuten, heeft aangeraden om niet dringende afspraken zo veel mogelijk uit te stellen.
Verschillende kinesitherapiepraktijken sluiten de deuren of zoeken naar alternatieven om hun patiënten verder te kunnen begeleiden.
Via de moveUP applicatie worden gepersonaliseerde oefeningen en advies voorzien. Het moveUP revalidatie platform biedt dus de mogelijkheid om in
Uw vertrouwde thuisomgeving via digitale weg persoonlijk begeleid te worden.
Dit kan zowel met uw persoonlijke kinesitherapeut die toegang kan krijgen tot het platform of via de moveUP kinesitherapeuten.

Heeft u interesse? Ga op je tablet of smartphone naar www.moveup.care/moveupapp om de applicatie te downloaden.

Stay inside! Stay healthy!

De heup- & kniespecialisten van het Gents Orthopedisch Centrum